Shop

Jugoton Online Store

Izjava o privatnosti

Ova Izjava o privatnosti odnosi se na poverljivost ličnih podataka koji su prikupljeni u procesu registracije Kupaca naše Internet stranice odnosno u procesu registracije Korisnika primaoca obavieštenja o proizvodima i akcijama Internet stranice jugoton.net. Ova Izjava o privatnosti je sastavni dio Opštih uvslova poslovanja Jugoton – Croatia Records doo Beograd.

Jugoton – Croatia Records doo Beograd. kao pružalac usluga Internet stranice jugoton.net pridržava se važećih propisa sa ciljem zaštite privatnosti svojih Kupaca odnosno Korisnika, a posebno Zakona o zaštiti podataka o ličnosti: 87/2018-54 RS. Upućuju se Kupci Internet stranice jugoton.net (u daljnjem tekstu Kupci) odnosno Korisnici primaoci obaveštenja o proizvodima i akcijama jugoton.net (u daljnjem tekstu Korisnici) da pročitaju sve navedeno na ovoj stranici kako bi lakše razumeli koje podatke Jugoton – Croatia Records doo Beograd prikuplja i obrađuje, u koju svrhu, na osnovu koje pravne osnove, s kime ih i zašto deli, koje zaštitne mere sprovodi, te koja su vaša prava vezano za pristup ličnim podacima, ispravka, brisanje i vaše pravo na prigovor. Svaki Kupac odnosno Korisnik koji ima bilo kakva pitanja u vezi osobnih podataka može poslati e-mail poruku na adresu jugotoncrorec@gmail.com .

Prihvatanjem ove Izjave o privatnosti klikom prilikom registracije Kupca odnosno prijavom na Internet stranici jugoton.net od strane Korisnika primaoca obaveštenja o proizvodima i akcijama jugoton.net, Kupac odnosno Korisnik potvrđuje da je pročitao, razumeo i da se slaže sa obradom ličnih podataka kako ih ova Izjava utvrđuje.

Koju vrstu ličnih podataka prikuplja i obrađuje Jugoton – Croatia Records doo Beograd putem Internet stranice jugoton.net?

Prilikom registracije osobe za Kupca jugoton.net Internet stranice, Jugoton – Croatia Records doo Beograd će od budućeg Kupca zatražiti pružanje određenih informacija o sebi (ličnih podataka) kao što su ime i prezime, adresa (uključujući poštanski broj), e-mail adresa, telefonski broj, korisničko ime i lozinka. Kupac potvrđuje da se slaže da obradom ličnih podataka klikom na dugm snimi izmene. Prilikom registracije osobe za Korisnika primaoca obaveštenja o proizvodima i akcijama jugoton.net Internet stranice, Jugoton – Croatia Records doo Beograd će od budućeg Korisnika zatražiti unos e-mail adrese. Davanje ličnih podataka je odluka Kupca odnosno Korisnika. Ako Kupac, odnosno Korisnik, ne pruži tražene obavezne informacije za određenu aktivnost koja ih zahteva, neće mu biti dopušteno uključivanje u takvu aktivnost, jer bez tih podataka aktivnost neće biti tehnički provedljiva. Osim ovih podataka automatski prikupljamo podatke s vašeg računara, što može uključivati IP adresu, a postoje i situacije u kojima automatski prikupljamo druge vrste podataka kao što su datum i vreme pristupa na Internet stranicu jugoton.net, informacije o internet pretraživaču koji koristite kao i o operativnom sistemu vašeg računara te verziji aplikacije i vašim jezičkim postavkama. Takođe, možemo prikupljati informacije o klikovima i jugoton.net stranicama koje su vam prikazane. Jugoton – Croatia Records doo Beograd preporučuje Kupcima da brinu o svojoj ulaznoj lozinki za korisnički račun Internet stranice jugoton.net. Preporučujemo prilikom odabira kombinacije znakova za lozinku svakako kombinovati velika i mala slova te brojeve, te da svakako upotrebite lozinku od barem šest znakova. Lozinku preporučujemo periodično promeniti (barem jednom na godišnjem nivou).

U koju svrhu Jugoton – Croatia Records doo Beograd prikuplja i obrađuje lične podatke?

Jugoton – Croatia Records doo Beograd prikuplja i obrađuje lične podatke Kupca Internet stranice jugoton.net u svrhu provođenja sigurne provere autentičnosti Kupaca koji pristupaju Internet stranici jugoton.net, realizacije ugovora o kupovini robe ili usluga, dostave robe Kupcu, komunikacije s Kupcem, eventualnih pravnih postupaka vezanih uz realizaciju ugovora, te delom primjenjujemo i automatizovane procese za obradu kako bismo stalno unapređivali svoje procese u interesu Kupaca, kako bi ponuda za Kupca bili individualnija te kako bi svoju ponudu proizvoda i usluga što više prilagodili navikama i potrebama Kupaca. Jugoton – Croatia Records doo Beograd prikuplja i obrađuje lične podatke Korisnika primaoca obaveštenja o proizvodima i akcijama u svrhu slanja obaveštenjai, poziva na učešće u nagradnim igrama putem e-maila, društvenih mreža ili drugih komunikacionih kanala na koje ste se prethodno prijavili, eventualnih pravnih postupaka vezanih uz realizaciju ugovora, radi stvaranja korisničkog profila s ciljem individualnog primanja obaveštenjai, istraživanja tržišta te poboljšanja efikasnosti i kvaliteta naših usluga. Ne prikupljamo podatke o deci. Uverimo li se kako su takvi podaci preneseni nama bez pristanka roditelja ili staratelja dece mlađe od 16 godina, uklonićemo ih bez odgađanja. Maloletnici mlađi od 16 godina ne smejuu koristiti jugoton.net Internet stranicu. Niti jedan deo Internet stranice jugoton.net nije dizajniran na način da privuče bilo koga ko je mlađi od 16 godina.

Koja je pravna osnova obrade osobnih podataka?

Kupac unosom svojih ličnih podataka te potvrdom (klikom) o prihvatanju Opštih uslova poslovanja i ove Izjave o privatnosti sklapa ugovorni odnos koji je osnov za kupovinu proizvoda i usluga po izboru kupca na Internet stranici jugoton.net, a koji je sadržan u Opštim uslovima poslovanja te je stoga obrada tih ličnih podataka zakonita jer se preduzimaju radnje na zahtev Kupca radi realizacije kupovine proizvoda i usluga po narudžbi Kupca. Korisnik koji se prijavljuje za primanje obaveštenja o proizvodima i akcijama unosom svojih podataka na Internet stranici jugoton.net, daje saglasnost za obradu svojih ličnih podataka. Saglasnost Korisnik može povući u svakom trenutku obaveštenjem na mail adresu službenika za zaštitu ličnih podataka jugoton.net.

S kojim primaocima Jugoton – Croatia Records doo Beograd deli osobne podatke?

Jugoton – Croatia Records doo Beograd neće deliti lične podatke Kupca, odnosno Korisnika s drugim stranama, osim u slučajevima navedenim u sledećoj tački i u situaciji kada to pozitivni propisi zahevaju. Jugoton – Croatia Records doo Beograd će kada to zahteva realizacija ugovora o kupovini proizvoda ili usluga po narudžbi Kupca podeliti lične podatke Kupca s pružaocima usluga distribucije robe s kojima ima trajni ugovor te u tu svrhu za ispunjavanje narudžbi, isporuku paketa, slanje pošte i e-mail pošte. Pružaoc usluga distribucije može od Kupca zatražiti na uvid njegova lična dokumenta u trenutku isporuke paketa prilikom ličnog preuzimanja robe, a sve u svrhu realizacije usluge isporuke paketa i evidencije o tome ko je preuzeo paket. Ako Kupac odbije dati ove podatke, paket mu neće biti uručen.

Razdoblje u kojem će lični podaci biti čuvani

Jugoton – Croatia Records doo Beograd čuva lične podatke registrovanih Kupaca Internet stranice jugoton.net na razdoblje dok se ostvaruje svrha obrade, a to je razdoblje do trenutka do kada je aktivna registracija. Jugoton – Croatia Records doo Beograd čuva lične podatke registrovanih Korisnika primaoca obaveštenja o proizvodima i akcijama na razdoblje dok se ostvaruje svrha obrade, a to je razdoblje do trenutka do kada je aktivna registracija.

Pristup i ispravak osobnim podacima

Kupac i Korisnik u svakom trenutku ima mogućnost pristupa svojim ličnim podacima po registraciji na stranici te pristupom na „profil“ gde Kupac može revidirati svoje lične podatke koje je podijelio sa jugoton.net. Kupac i Korisnik može zatražiti i dobiti od Jugoton – Croatia Records doo Beograd potpunu informaciju o ličnim podacima koji su pohranjeni, kao i ispravak istih slanjem e-mail poruke na mail adresu službenika za zaštitu ličnih podataka: jugotoncrorec@gmail.com

 

Brisanje ličnih podataka (pravo na zaborav)

Kupac i Korisnik imaju pravo u bilo kojem trenutku zatražiti brisanje ličnih podataka (pravo na zaborav). Kupac to može učiniti zahtevom na mail adresu službenika za zaštitu ličnih podataka jugotoncrorec@gmail.com i podaci će biti izbrisani bez odgađanja. Korisnik ima mogućnost podnošenja zahteva za brisanje u svakom obaveštenju koje primi od Jugoton – Croatia Records doo Beograd putem maila, odnosno može poslati e-mail poruku na mail adresu službenika za zaštitu osobnih podataka webshop@crorec.hr u kojoj navodi da se njegovi osobni podaci izbrišu.

Pravo na prigovor

Ako uprkos svim preduzetim merama za zaštitu ličnih podataka smatrate da imate osnove za prigovor, javite se na mail adresu službenika za zaštitu osobnih podataka jugotoncrorec@gmail.com. Naravno imate pravo na prijavu nadležnim organima.

Sigurnosne mere zaštite ličnih podataka

Prikupljeni podaci su u elektronskom obliku i zaštićeni SSL certifikatom koji enkriptira podatke i tako osigurava da se komunikacija između računara Kupca, odnosno Korisnika jugoton.net odvija sigurnim protokolom. Zaštitu podataka Jugoton – Croatia Records doo Beograd uzima ozbiljno i poduzima razne mere opreza kako bi lični podaci bili zaštićeni. Nažalost, ni jedan prenos podataka preko Interneta ili bilo koje bežične mreže ne može biti 100% siguran. Kao posljedica toga, iako Jugoton – Croatia Records doo Beograd provodi razumne zaštitne mere za zaštitu podataka ne može garantovati zaštitu bilo koje informacije prenesene na ili s Internet stranice jugoton.net te nije odgovoran za radnje bilo koje treće strane koja takve informacije primi.

Izmjena Izjave o privatnosti

Ovu Izjavu o privatnosti Jugoton – Croatia Records doo Beograd, može izmeniti u bilo kojem trenutku objavljivanjem izmenjenog teksta Izjave o privatnosti na jugoton.net Internet stranici. Zato Jugoton – Croatia Records doo Beograd poziva Kupce i Korisnike da povremeno pregledaju ovu Izjavu o privatnosti na kojoj će biti označene nove izmene, ako ih je u prethodnom periodu bilo. Ukoliko se Kupac ili Korisnik ne slaže s ovom Izjavom o privatnosti, upućujemo Kupca i Korisnika da napusti te ne pristupa i ne koristi Internet stranicu jugoton.net. Izmena izjave o privatnosti stupa na snagu odmah nakon objave na Internet stranici jugoton.net Nastavak upotrebe Internet  stranice jugoton.net od strane Kupca i Korisnika nakon stupanja na snagu izmena, podrazumeva da Kupac i Korisnik potvrđuje i prihvata izmenjenu Izjavu o privatnosti.

Pravila o postupanju s „kolačićima“

Kolačići i druge tehnologije za praćenje mogu se koristiti na jugoton.net Internet stranici na razne načine npr. kako bi Internet stranica jugoton.net funkcionisala, za analizu prometa ili u marketinške svrhe. Kolačić (eng. Cookie) je podatak male veličine koji web stranica pohranjuje u računar ili mobilni uređaj posetioca. Kolačić dozvoljava web stranici da „zapamti“ akcije posetioca iz prethodnih poseta. Većina pregleda dozvoljava upotrebu kolačića, ali korisnik ih u svakom trenutku može obrisati ili u browseru postaviti zabranu čuvanja istih. Najčešći razlozi korištenja kolačića su: identifikacija posetioca, pamćenje specifičnih preferencija korisnika, pomoć pri unosu informacija koje su već unešene prilikom prethodnih poseta, skupljanje podataka za analize te promotivne kampanje. Kolačići se mogu klasificirati kao: Privremeni kolačići (Session cookies) – čuvaju se na računaru, te se automatski brišu nakon zatvaranja web-browsera. Omogućuju internet stranici da dobije privremene podatke, poput komentara ili stanja korpe za kupovinu. Trajni kolačići (Persistent cookies) – Ostaju u vašem web browseru i nakon zatvaranja i obično imaju rok isteka. Naša jugoton.net koristi trajne kolačiće kako bi olakšali pristup registrovanim korisnicima. Pohranjuje podatke kao što su korisničko ime i lozinka, što omogućuje da koristite funkcionalnost „zapamti me“ prilikom prijavljivanja, tako da ne morate upisivati korisničko ime i lozinku svaki puta kada posjećujete webshop.crorec.hr.

Kolačić od prve strane – oni dolaze s web stranice koju ste posetili, a mogu biti privremeni ili stalni. Omogućavaju web stranicama da spreme podatke koji se koriste kada korisnik ponovno posjeti web stranicu. Kolačići od treće strane – postoji nekoliko spoljnih servisa koji korisniku spremaju limitirane kolačiće (Facebook, Instagram, Google Analytics i AdWords). Ovi kolačići nisu postavljeni od strane jugoton.net, te najčešće služe kao pomoć pri tumačenju ponašanja korisnika i marketinške svrhe.

Koje su Vam opcije dostupne? U postavkama pretraživača kao što su Internet Explorer, Safari, Firefox ili Chrome možete odrediti koje kolačiće želite prihvatiti, a koje ćete odbiti. Mesto na kojem možete pronaći postavke zavisi o vrsti Vašeg pretraživača. Putem opcije „pomoć“ u Vašem pretraživaču pronađite postavke koje su Vam neophodne. Ukoliko odaberete opciju da ne želite prihvatiti određene kolačiće, možda nećete moći koristiti određene funkcije na jugoton.net Internet stranici.