Privatnost i zaštita podataka

Pravila privatnosti

Ova Pravila privatnosti objašnjavaju razloge i načine na koji Jugoton Croatia records d.o.o.(dalje u tekstu: “JUGOTON”) obrađuje Vaše osobne podatke.

JUGOTON je usmjeren na zaštitu Vaših osobnih podataka i njihovu obradu u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka (GDPR) i Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka.

Pročitajte ova Pravila pažljivo kako biste razumjeli razloge i načine prikupljanja i korištenja Vaših osobnih podataka.

JUGOTON je voditelj obrade Vaših osobnih podataka. Imamo službenika za zaštitu osobnih podataka i možete nas kontaktirati putem adrese e-pošte: privatnost@Jugoton.rs ili na adresu: Nušićeva 27, 11000 Beograd.

Svrhe u koje obrađujemo osobne podatke

Vaše osobne podatke obrađujemo zbog toga što zakonski propisi nalažu određena postupanja, ili zbog ispunjavanja ugovornih obveza, ili zbog poduzamanja radnji prije sklapanja ugovora ili temeljem naših legitimnih interesa, osim kada su od tih interesa jači interesi ili temeljna prava i slobode pojedinaca koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka.

Ako osobne podatke ne možemo obrađivati temeljem navedenih pravnih osnova zatražit ćemo vašu privolu. Ako se obrada temelji na Vašoj privoli imate pravo u bilo kojem trenutku povući privolu. O povlačenju privole potrebno je obavijestiti voditelja obrade na adresu e-pošte: privatnost@Jugoton.rs ili na adresu: Nušićeva 27, 11000 Beograd. Provedeno povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade na temelju privole prije povlačenja.

Vaše osobne podatke obrađujemo ako je to potrebno za sklapanje i ispunjenje prava i obveza koje proizlaze iz ugovora o kupoprodaji, u marketinške svrhe, u svrhe unaprjeđenja našeg poslovanja i Vašeg korisničkog iskustva (npr. kada kupite ili naručite proizvode i/ili usluge od nas, kada se registrirate za Jugoton program vjernosti, kada kontaktirate našu službu za korisnike, kada se prijavite na naš newsletter, kada ispunite anketu o našim proizvodima i uslugama itd.).

Osobne podatke u pravilu prikupljamo izravno od Vas kada naručite određene proizvode ili usluge ili ispunite određeni obrazac ili kada podatke prikupljamo nadzorom (npr. putem video nadzora).

Kategorije osobnih podataka

Kod sklapanja ugovora o kupoprodaji potrebni su nam podaci kao što su ime, prezime, adresa, radi ispunjenja obveze isporuke proizvoda i usluga. Ponekad Vas tražimo i dodatne osobne podatke kao što su: datum rođenja, spol, adresa za plaćanje, adresa za dostavu, financijske informacije, uključujući informacije o kreditnim, debitnim karticama ili druge informacije o plaćanju koje pružite pri ispunjavanju obrazaca na mrežnoj stranici JUGOTONA, prilikom plaćanja u prodajnim centrima ili na mrežnoj stranici JUGOTONA, ili kada komunicirate s nama telefonski ili e-poštom, Vašu povijest kupnje JUGOTON proizvoda i usluga te dodatne informacije koje odlučite dobrovoljno podijeliti s nama. Prikupljamo osobne podatke koje nam pružite prilikom popunjavanja online obrazaca ili obrazaca u našim trgovinama.

Kada podatke prikupljamo putem nadzora (npr. preko video nadzora), to radimo u skladu sa zakonskim odredbama ili u opravdanim slučajevima u svrhu zaštite osobne sigurnosti osoba i imovine.

Vaša prava

Vaša prava su slijedeća:

Pravo na pristup: imate pravo dobiti od nas potvrdu o tome obrađuju li se Vaši osobni podaci, te ako se takvi osobni podaci obrađuju, pristup osobnim podacima. Informacije o pristupu uključuju – između ostalog – svrhe obrade, kategorije osobnih podataka o kojima je riječ, primatelje ili kategorije primatelja kojima su osobni podaci bili ili će biti otkriveni. Međutim, to nije bezuvjetno pravo i interesi drugih pojedinaca mogu ograničiti Vaše pravo pristupa.

Imate pravo dobiti kopiju osobnih podataka koji se obrađuju. Za daljnje kopije koje ste zatražili, možemo naplatiti razumnu naknadu na temelju administrativnih troškova.

Pravo na ispravak: Imate pravo ishoditi od nas ispravljanje vaših netočnih osobnih podataka. Uzimajući u obzir svrhe obrade imate pravo dopuniti nepotpune osobne podatke, među ostalim i davanjem dodatne izjave.

Pravo na brisanje (“pravo na zaborav”): Pod određenim uvjetima, imate pravo ishoditi od nas brisanje Vaših osobnih podataka, a mi smo ih obvezni izbrisati.

Pravo na ograničenje obrade: Pod određenim uvjetima, imate pravo ishoditi od nas ograničenje obrade Vaših osobnih podataka. U tom će slučaju odgovarajući podaci biti označeni i mogu biti obrađeni samo u određene svrhe.

Pravo na prigovor: Pod određenim uvjetima, imate pravo na prigovor u bilo kojem trenutku na obradu Vaših osobnih podataka, iz razloga koji se odnose na Vašu konkretnu situaciju ili kada se osobni podaci obrađuju u cilju izravnog marketinga te možete tražiti od nas da više ne obrađujemo Vaše osobne podatke.

Pravo na prenosivost podataka: Pod određenim uvjetima, imate pravo zaprimiti Vaše osobne podatke, koje ste nam pružili u strukturiranom, uobičajeno upotrebljivom i strojno čitljivom obliku i imate pravo prenijeti te podatke drugom voditelju obrade, bez našeg ometanja.

Ako želite saznati više ili želite koristiti jedan ili više prethodno navedenih prava, kontaktirajte Jugoton Croatia records d.o.o.na adresu: Nušićeva 27, 11000 Beograd ili na adresu e-pošte: privatnost@Jugoton.rs ili pročitajte Pravila privatnosti na mrežnoj stranici ili u našim prodajnim centrima.

Također, ako smatrate da se Vaša prava ne poštuju, imate pravo podnijeti pritužbu Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

Čuvanje osobnih podataka

Osobne podatke koje prikupimo o Vama čuvamo u sigurnom okruženju. Vaši osobni podaci su zaštićeni od neovlaštenog pristupa, otkrivanja, uporabe, izmjena ili uništenja od bilo koje organizacije ili pojedinca.

Prikupljeni osobni podaci za prethodno navedene svrhe bit će pohranjeni u trajanju potrebnom za navedene svrhe. Vaši osobni podaci neće se čuvati u obliku koji omogućuje da budete identificirani duže nego što JUGOTON razumno smatra da je neophodno za ostvarenje svrhe za koju su prikupljenji ili obrađeni. JUGOTON će određene osobne podatke čuvati u razdoblju koji propisuje zakon odnosno drugi propis koji obvezuje voditelja obrade na čuvanje podataka.

Ako ste nam dali privolu, Vaše osobne podatke obrađivat ćemo do povlačenja privole. Ako izjavite osnovani prigovor na obradu osobnih podataka temeljem legitimnog interesa, Vaše osobne podatke nećemo obrađivati u budućnosti.

Ako je pokrenut sudski, upravni ili izvansudski postupak, osobni se podaci mogu pohraniti do kraja takvog postupka, uključujući i moguće razdoblje za izjavljivanje pravnih lijekova. JUGOTON će određene osobne podatke čuvati u razdoblju koji propisuje zakon odnosno drugi propis koji obvezuje voditelja obrade na čuvanje podataka.

Primatelji osobnih podataka

Vaše osobne informacije možemo dati našim pouzdanim poslovnim partnerima koji održavaju naš IT sustav ili pružaju usluge u ime JUGOTONA. Na primjer, za potrebe marketinga, financija, oglašavanja, obrade plaćanja, isporuke i druge usluge u i izvan prodajnih centara. Dužnost je tih pružatelja usluga, sukladno ugovornim pravima i obvezama, koristiti podatke koji su im povjereni samo u skladu s našim smjernicama i isključivo u svrhu koju smo strogo odredili uz obvezu da ih primjereno zaštite i smatraju poslovnom tajnom.

U nekim slučajevima, poslovni partneri koji pružaju usluge u ime ili za JUGOTON mogu Vaše podatke obraditi izvan Europske unije. Međutim, ugovori koje sklapamo s takvim subjektima obvezuju ih da s Vašim podacima postupaju primjenjujući posebne sigurnosne mjere u skladu s propisima koji se primjenjuju u Europskoj uniji.

JUGOTON news

Kako bi bili informirani o pogodnostima JUGOTON-a dostavljati ćemo Vam obavijesti o pogodnostima i akcijama JUGOTON-a i to putem adrese e-pošte, sms poruka, newslettera ili pisma.

Kolačići

Zadržat ćemo i procijeniti informacije o Vašem nedavnom posjetu našoj mrežnoj stranici i kako ste koristili njezine različite dijelove radi analitičkih ciljeva, odnosno kako bismo razumijeli na koji način korisnici koriste našu mrežnu stranicu.

Kako bi održavali mrežnu stranicu i osigurali njezine funkcionalnosti na očekivanoj razini, JUGOTON koristi tehnologiju poznatu kao “kolačići”. Kolačići su male datoteke koje dostavljamo na Vaše računalo i možemo im kasnije pristupiti. Kolačići mogu biti privremeni ili trajni. Zahvaljujući kolačićima možete bez poteškoća pretraživati našu mrežnu stranicu i pregledavati rezultate koji su relevantni za Vas. Kolačići nam pokazuju ono što zanima Vas i druge posjetitelje naše mrežne stranice, što nam pomaže da ju poboljšamo.

Popis kolačića koje prikupljamo za normalni rad web trgovine

Donja tablica sadrži popis kolačića koje prikupljamo i koju vrstu podataka pohranjujemo:

Naziv kolačića Opis Kolačića
FORM_KEY Pohranjuje nasumično genrirani ključ koji sprječava krivotvorene zahtjeve.
PHPSESSID Identifikacijski broj Vaše sesije na poslužitelju.
GUEST-VIEW Dopušta gostima korisnicima pregled i uređivanje njihovih narudžbi.
PERSISTENT_SHOPPING_CART Poveznica do informacije koja se odnosi na Vašu košaricu i povijest pregleda, ukoliko ste to zatražili.
STF Informacija o proizvodima koje ste prosljedili poznanicima putem elektroničke pošte.
STORE Prikaz trgovine ili jezika koji ste odabrali.
USER_ALLOWED_SAVE_COOKIE Ukazuje na to, je li korisnik dopustio korištenje kolačića.
MAGE-CACHE-SESSID Omogućuje spremanje sadržaja u brzu memoriju kako bi se stranice brže učitavale.
MAGE-CACHE-STORAGE Omogućuje spremanje sadržaja u brzu memoriju kako bi se stranice brže učitavale.
MAGE-CACHE-STORAGE-SECTION-INVALIDATION Omogućuje spremanje sadržaja u brzu memoriju kako bi se stranice brže učitavale.
MAGE-CACHE-TIMEOUT Omogućuje spremanje sadržaja u brzu memoriju kako bi se stranice brže učitavale.
SECTION-DATA-IDS Omogućuje spremanje sadržaja u brzu memoriju kako bi se stranice brže učitavale.
PRIVATE_CONTENT_VERSION Omogućuje spremanje sadržaja u brzu memoriju kako bi se stranice brže učitavale.
X-MAGENTO-VARY Omogućuje spremanje sadržaja u brzu memoriju kako bi se stranice brže učitavale.
MAGE-TRANSLATION-FILE-VERSION Omogućuje prijevod sadržaja na druge jezike.
MAGE-TRANSLATION-STORAGE Omogućuje prijevod sadržaja na druge jezike.
mage-banners-cache-storage Omogućuje kontrolu spremanja oglasnih slika u spremnik privremene memorije.
mage-messages Omogućuje kontrolu spremanja sistemskih poruka u spremnik privremene memorije.
STUID Omogućuje identifikaciju jedinstvene sesije unutar preglednika
STVID Omogućuje identifikaciju jedinstvenih korisnika povratnika unutar preglednika.
Popis kolačića koje prikupljamo u analitičke, marketinške i tehničke svrhe

Donja tablica sadrži popis kolačića koje prikupljamo i koju vrstu podataka pohranjujemo:

Naziv kolačića Opis Kolačića
ga, gid Ovi kolačići se koriste za analitiku posjeta stranici. (Treća strana: Google Analytics)
UNAM Ovaj kolačič omogućuje dijeljenje poveznica putem društvenih mreža.