-700.00 RSD

MILO HRNIĆ ZLATNA KOLEKCIJA

Popis pesama:
1. BUDI NOĆAS MIRNO MORE (MILO HRNIĆ)
ŠARAC DUŠAN -BRITVIĆ DRAGO-KALOGJERA STIPICA
3:19
2. DVIJE SUZE (MILO HRNIĆ)
LESIĆ IVO-ZLATANOVIĆ BRATISLAV-DELAČ VLADIMIR
3:15
3. BUDI NOĆAS MIRNO MORE (MILO HRNIĆ)
ŠARAC DUŠAN -BRITVIĆ DRAGO-KALOGJERA STIPICA
3:19
4. KOME BI ŠUMILO MORE MOJE SINJE (MILO HRNIĆ)
TRUMBIĆ TEO -TRUMBIĆ TEO -KALOGJERA STIPICA / KONČIĆ NEVIO
3:23
5. POŽURITE KONJI BIJELI (MILO HRNIĆ)
JELAVIĆ MATKO-STIPIČIĆ ZVONKO -LESIĆ IVO
3:36
6. KOME BI ŠUMILO MORE MOJE SINJE (MILO HRNIĆ)
TRUMBIĆ TEO -TRUMBIĆ TEO -KALOGJERA STIPICA / KONČIĆ NEVIO
3:23
7. DALMACIJO, LJUBAV SI VJEČNA (MILO HRNIĆ)
TRUMBIĆ TEO -ZLATANOVIĆ BRATISLAV-DELAČ VLADIMIR
3:24
8. TVOJA MATI JE LEGLA DA SPAVA (MILO HRNIĆ)
HEGEDUŠIĆ HRVOJE-PERFILJEVA MAJA-LESIĆ IVO
3:06
9. DALMACIJO, LJUBAV SI VJEČNA (MILO HRNIĆ)
TRUMBIĆ TEO -ZLATANOVIĆ BRATISLAV-DELAČ VLADIMIR
3:24
10. VRATI SE (MILO HRNIĆ)
TRUMBIĆ TEO -ZLATANOVIĆ BRATISLAV-DELAČ VLADIMIR
3:56
11. LUTAJ, PJESMO MOJA (MILO HRNIĆ)
TRUMBIĆ TEO -ZLATANOVIĆ BRATISLAV-DELAČ VLADIMIR
3:25
12. VRATI SE (MILO HRNIĆ)
TRUMBIĆ TEO -ZLATANOVIĆ BRATISLAV-DELAČ VLADIMIR
3:56
13. GOLUBICE BIJELA (MILO HRNIĆ)
RUNJIĆ ZDENKO -RUNJIĆ ZDENKO -DELAČ VLADIMIR
3:44
14. JA SAM GALEB LUTALICA (MILO HRNIĆ)
ŠARAC DUŠAN -PICUKARIĆ PERE-HRNIĆ MILO / KONČIĆ NEVIO / BARANAC GIORGIO
3:41
15. GOLUBICE BIJELA (MILO HRNIĆ)
RUNJIĆ ZDENKO -RUNJIĆ ZDENKO -DELAČ VLADIMIR
3:44
16. BEZ TEBE (MILO HRNIĆ)
BOBAN RANKO-AGAČEVIĆ RUSMIR  / ZLATANOVIĆ BRATISLAV-DELAČ VLADIMIR
3:00
17. PLAČI GITARO (MILO HRNIĆ)
JUSIĆ ĐELO-ZLATANOVIĆ BRATISLAV-LESIĆ IVO
2:51
18. BEZ TEBE (MILO HRNIĆ)
BOBAN RANKO-AGAČEVIĆ RUSMIR  / ZLATANOVIĆ BRATISLAV-DELAČ VLADIMIR
3:00
19. ZAGRLI ME JAČE (MILO HRNIĆ)
HRNIĆ MILO-ZLATANOVIĆ BRATISLAV-DELAČ VLADIMIR
3:46
20. NE ČEKAJ ME MAJKO SVU NOĆ (MILO HRNIĆ)
LESIĆ IVO-ZLATANOVIĆ BRATISLAV-DELAČ VLADIMIR
3:22
21. ZAGRLI ME JAČE (MILO HRNIĆ)
HRNIĆ MILO-ZLATANOVIĆ BRATISLAV-DELAČ VLADIMIR
3:46
22. TKO ĆE TEBE VOLJET’ KAO JA (MILO HRNIĆ)
HRNIĆ MILO-BENZON STJEPAN -DELAČ VLADIMIR
4:11
23. NE BUDI ME (MILO HRNIĆ)
LESIĆ IVO-ZLATANOVIĆ BRATISLAV-LESIĆ IVO
2:56
24. TKO ĆE TEBE VOLJET’ KAO JA (MILO HRNIĆ)
HRNIĆ MILO-BENZON STJEPAN -DELAČ VLADIMIR
4:11
25. VILO MOJA (MILO HRNIĆ)
HRNIĆ MILO-JURAS KRSTE-DELAČ VLADIMIR
3:18
26. AKO SE VRATIŠ TI (MILO HRNIĆ)
JELAVIĆ MATKO-STIPIČIĆ ZVONKO -LESIĆ IVO
3:16
27. VILO MOJA (MILO HRNIĆ)
HRNIĆ MILO-JURAS KRSTE-DELAČ VLADIMIR
3:18
28. NE DAJ DA NAM LJUBAV KAO SUNCE ZAĐE (MILO HRNIĆ)
RUNJIĆ ZDENKO -TUCAKOVIĆ MARINA-LESIĆ IVO
3:09
29. SLAĐE OD VINA (MILO HRNIĆ)
RUNJIĆ ZDENKO -FIAMENGO JAKŠA-RUNJIĆ ZDENKO
3:13
30. NE DAJ DA NAM LJUBAV KAO SUNCE ZAĐE (MILO HRNIĆ)
RUNJIĆ ZDENKO -TUCAKOVIĆ MARINA-LESIĆ IVO
3:09
31. PRUŽALA SI MI MNOGO (MILO HRNIĆ)
KOVAČEVIĆ M.SLOBODAN -BEROŠ LOREDANA  / KOVAČEVIĆ M.SLOBODAN -DOŠEN MATO
3:29
32. DANAS SI NETKO (MILO HRNIĆ)
RUNJIĆ ZDENKO -TUCAKOVIĆ MARINA-LESIĆ IVO
2:57
33. PRUŽALA SI MI MNOGO (MILO HRNIĆ)
KOVAČEVIĆ M.SLOBODAN -BEROŠ LOREDANA  / KOVAČEVIĆ M.SLOBODAN -DOŠEN MATO
3:29
34. JEDAN ČOVJEK S GITAROM (MILO HRNIĆ)
HRNIĆ MILO-ZLATANOVIĆ BRATISLAV-DELAČ VLADIMIR
2:52
35. JOŠ SI ŽELJA (MILO HRNIĆ)
ŠIŠA PERO-ŠIŠA PERO-KALOGJERA STIPICA
3:20
36. JEDAN ČOVJEK S GITAROM (MILO HRNIĆ)
HRNIĆ MILO-ZLATANOVIĆ BRATISLAV-DELAČ VLADIMIR
2:52
37. JEDINO SUNCE (MILO HRNIĆ)
HRNIĆ MILO-BENZON STJEPAN -DELAČ VLADIMIR
3:21
38. KO’ JEDAN DAN (MILO HRNIĆ)
ŠIŠA PERO-PICUKARIĆ PERE-KALOGJERA STIPICA
3:29
39. JEDINO SUNCE (MILO HRNIĆ)
HRNIĆ MILO-BENZON STJEPAN -DELAČ VLADIMIR
3:21
40. VINO CRVENO (MILO HRNIĆ)
RUNJIĆ ZDENKO -RUNJIĆ ZDENKO -KALOGJERA STIPICA
3:35
41. TECI SUZO (MILO HRNIĆ)
MENDEZ TOMAS -MENDEZ TOMAS -KALOGJERA STIPICA
3:20
42. VINO CRVENO (MILO HRNIĆ)
RUNJIĆ ZDENKO -RUNJIĆ ZDENKO -KALOGJERA STIPICA
3:35
43. NA KOMINU MOGA ĆAĆE (MILO HRNIĆ)
ŠARAC DUŠAN -PICUKARIĆ PERE-HRNIĆ MILO / KONČIĆ NEVIO / BARANAC GIORGIO
3:16
44. DA PROPLAČU CRNE OČI (MILO HRNIĆ)
JUSIĆ ĐELO-JURAS KRSTE-JUSIĆ ĐELO
3:36
45. NA KOMINU MOGA ĆAĆE (MILO HRNIĆ)
ŠARAC DUŠAN -PICUKARIĆ PERE-HRNIĆ MILO / KONČIĆ NEVIO / BARANAC GIORGIO
3:16
46. NA MORE ĆU MATI (MILO HRNIĆ)
RUNJIĆ ZDENKO -JURAS KRSTE-LESIĆ IVO
3:36
47. DANI I NOĆI (MILO HRNIĆ)
ŠARAC DUŠAN -ŠIMUNOVIĆ RAJKO -HRNIĆ MILO
3:30
48. NA MORE ĆU MATI (MILO HRNIĆ)
RUNJIĆ ZDENKO -JURAS KRSTE-LESIĆ IVO
3:36
49. PRIJATELJI, ČEKAJTE ME NOĆAS (MILO HRNIĆ)
ŠARAC DUŠAN -JURAS KRSTE-ŠARAC DUŠAN
2:57
50. NOSTALGIJA
TRUMBIĆ TEO -TRUMBIĆ TEO -KALOGJERA STIPICA
3:47
51. PRIJATELJI, ČEKAJTE ME NOĆAS (MILO HRNIĆ)
ŠARAC DUŠAN -JURAS KRSTE-ŠARAC DUŠAN
2:57
52. MOJA ANE BROJI DANE
JUSIĆ ĐELO-BENZON STJEPAN -JUSIĆ ĐELO
3:06
53. SORIT ĆU SE U TE (MILO HRNIĆ)
HRNIĆ MILO-MIŠEVIĆ SLOBODAN -BARANAC GIORGIO
2:55
54. MOJA ANE BROJI DANE (MILO HRNIĆ)
JUSIĆ ĐELO-BENZON STJEPAN -JUSIĆ ĐELO
3:06
55. MILA MAJKO, IDE BROD
TRUMBIĆ TEO -TRUMBIĆ TEO -JUSIĆ ĐELO
3:53
56. TEBE SAN SANJA (MILO HRNIĆ)
ŠARAC DUŠAN -SCHWYTER MIRA-BARANAC GIORGIO
3:29
57. MILA MAJKO, IDE BROD (MILO HRNIĆ)
TRUMBIĆ TEO -TRUMBIĆ TEO -JUSIĆ ĐELO
3:53
58. STIPE ‘MERIKANAC (MILO HRNIĆ)
ŠARAC DUŠAN -JURAS KRSTE-ŠARAC DUŠAN
2:36
59. BONACA
ŠARAC DUŠAN -JURAS KRSTE-KALOGJERA STIPICA
3:27
60. STIPE ‘MERIKANAC (MILO HRNIĆ)
ŠARAC DUŠAN -JURAS KRSTE-ŠARAC DUŠAN
2:36
61. DVIJE SUZE (MILO HRNIĆ)
LESIĆ IVO-ZLATANOVIĆ BRATISLAV-DELAČ VLADIMIR
3:15
62. POŽURITE KONJI BIJELI (MILO HRNIĆ)
JELAVIĆ MATKO-STIPIČIĆ ZVONKO -LESIĆ IVO
3:36
63. TVOJA MATI JE LEGLA DA SPAVA (MILO HRNIĆ)
HEGEDUŠIĆ HRVOJE-PERFILJEVA MAJA-LESIĆ IVO
3:06
64. LUTAJ, PJESMO MOJA (MILO HRNIĆ)
TRUMBIĆ TEO -ZLATANOVIĆ BRATISLAV-DELAČ VLADIMIR
3:25
65. JA SAM GALEB LUTALICA (MILO HRNIĆ)
ŠARAC DUŠAN -PICUKARIĆ PERE-HRNIĆ MILO / KONČIĆ NEVIO / BARANAC GIORGIO
3:41
66. PLAČI GITARO (MILO HRNIĆ)
JUSIĆ ĐELO-ZLATANOVIĆ BRATISLAV-LESIĆ IVO
2:51
67. NE ČEKAJ ME MAJKO SVU NOĆ (MILO HRNIĆ)
LESIĆ IVO-ZLATANOVIĆ BRATISLAV-DELAČ VLADIMIR
3:22
68. NE BUDI ME (MILO HRNIĆ)
LESIĆ IVO-ZLATANOVIĆ BRATISLAV-LESIĆ IVO
2:56
69. AKO SE VRATIŠ TI (MILO HRNIĆ)
JELAVIĆ MATKO-STIPIČIĆ ZVONKO -LESIĆ IVO
3:16
70. SLAĐE OD VINA (MILO HRNIĆ)
RUNJIĆ ZDENKO -FIAMENGO JAKŠA-RUNJIĆ ZDENKO
3:13
71. DANAS SI NETKO (MILO HRNIĆ)
RUNJIĆ ZDENKO -TUCAKOVIĆ MARINA-LESIĆ IVO
2:57
72. JOŠ SI ŽELJA (MILO HRNIĆ)
ŠIŠA PERO-ŠIŠA PERO-KALOGJERA STIPICA
3:20
73. KO’ JEDAN DAN (MILO HRNIĆ)
ŠIŠA PERO-PICUKARIĆ PERE-KALOGJERA STIPICA
3:29
74. TECI SUZO (MILO HRNIĆ)
MENDEZ TOMAS -MENDEZ TOMAS -KALOGJERA STIPICA
3:20
75. DA PROPLAČU CRNE OČI (MILO HRNIĆ)
JUSIĆ ĐELO-JURAS KRSTE-JUSIĆ ĐELO
3:36
76. DANI I NOĆI (MILO HRNIĆ)
ŠARAC DUŠAN -ŠIMUNOVIĆ RAJKO -HRNIĆ MILO
3:30
77. NOSTALGIJA (MILO HRNIĆ)
TRUMBIĆ TEO -TRUMBIĆ TEO -KALOGJERA STIPICA
3:47
78. SORIT ĆU SE U TE (MILO HRNIĆ)
HRNIĆ MILO-MIŠEVIĆ SLOBODAN -BARANAC GIORGIO
2:55
79. TEBE SAN SANJA (MILO HRNIĆ)
ŠARAC DUŠAN -SCHWYTER MIRA-BARANAC GIORGIO
3:29
80. BONACA (MILO HRNIĆ)
ŠARAC DUŠAN -JURAS KRSTE-KALOGJERA STIPICA
3:27

799.00 RSD 99.00 RSD

Nema na zalihama

Opis

DISKOGRAF: CROATIA RECORDS
GODINA IZDANJA: 2007
VRSTA IZDANJA: CD,
EAN: 3850125720089

POSLUŠAJTE I NA:
DEEZER:

iTUNES: https://music.apple.com/us/album/ako-zora-ne-svane/380509622?ls=1